Kategorie

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

 

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze sklepu firmy MEGA Sp. z o.o. akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatnoœci znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z serwisu firmy MEGA Sp. z o.o.

Dane osobowe

W związku z wejœciem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez MEGA Sp. z o. o.

Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatnoœci naszych Klientów traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne œrodki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MEGA Sp. z o.o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest MEGA Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie (48-303), ul. Piłsudskiego 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196021, posiadającą NIP 7542762431, REGON 532431627, o kapitale zakładowym w wysokoœci 60.000,00 złotych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Złożenia zamówienia na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Na podstawie zamówienia z MEGA sp. z o. o. i w celu jego realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Państwa uwagi na ich temat i Państwa zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu okreœlania jakoœci naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
JAK DŁUGO BʘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależnoœci od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

 • przeniesienie danych, w przypadkach okreœlonych w RODO,

 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

 • mogą Państwo w dowolnym momencie wnieœć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeœli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteœmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieœć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:

- kurierom - w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu

- dostawcom usług/produktów IT - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych

- leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatnoœci w systemie ratalnym lub płatnoœci leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatnoœci w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatnoœci realizowanej przez Klienta

Szczegóły i wskazówki, jak wykonywać swoje prawa można uzyskać u administratora. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@mega-nysa.pl lub udaj się do naszej siedziby: Nysa, ul. Piłsudskiego 55. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamoœć, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.


Zamawianie usług i produktów


 • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MEGA Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 • Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.
 • Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpoœrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień. Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć.
 • W momencie składania zamówienia będziemy prosić o podanie:
  • imienia i nazwiska oraz pełnego adresu
  • adresu e-mail
  • numeru telefonu
  • loginu i hasła
 • Wszystkie te dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia.

 • Cookies (ciasteczka)


 • Niektóre obszary serwisów należących do MEGA Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 • Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 • Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
 • Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies może je usunąć i zablokować ich stosowanie przez przeglądarkę.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowić dane informatyczne, w szczególnoœci pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajnoœciowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyœlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególnoœci w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwoœci i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnoœci dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Informacje dot. cookies (ciasteczek) dla danej przeglądarki: FireFoxChromeOperaSafariInternetExplorer.
 • ... Ta strona uzywa plikow cookies. Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki. Wiecej informacji! - zobacz ...
  Copyright © 2019 MEGA Sp. z o. o.. Powered by Zen Cart